Skip to content

Nyproduktioner i Stockholm

I Stockholm byggs det hela tiden nya fastigheter och lokaler, både riktade till privatpersoner och företag. Önskar man få tag i något helt nybyggt finns det mycket att leta efter. Fördelen med att köpa nyproduktion är att man ofta kan vara med och bestämma en del saker själv.

Det gör att man inte köper en lägenhet som direkt behöver renoveras till sitt personliga tycke och smak utan det är lätt att bestämma form och färg i köket och möjlighet att ha åsikter om olika ytor.

Dock kan det finnas nyproduktioner där möjligheten att välja är väldigt begränsad så kolla alltid med de som bygger vad som gäller och vad man som köpare har för möjligheter att påverka. Ibland kan det finnas ett visst antal olika färger eller typer av färdiga moduler som finns att tillgå.

På vår hemsida går det att se vilka nyproduktioner som både är igång och planerade, vilket gör det enkelt att bevaka de områden som är av intresse. Det går att hitta referenslägenheter som det finns möjlighet att besöka vilket ger en uppfattning om hur det slutliga resultatet är tänkt att bli. Att se en färdig lägenhet kan göra valet lättare än bara se en eventuell ritning.